Vaak wordt een beroep gedaan op de vrijgevigheid van burgers en bedrijven om tegemoet te komen aan bepaalde noden van de samenleving, met name hulp aan kansarme kinderen, de bescherming van het cultureel erfgoed of de eerbiediging van de mensenrechten. Het Fonds heeft beslist zijn activiteiten op die drie thema’s toe te spitsen.

Het Fonds zet eigen middelen in om projecten te steunen in Europa en Afrika, en schenkingen helpen om die steun nog te versterken.

Nieuwe projecten kunnen worden voorgesteld, voor zover zij overeenstemmen met de vooropgestelde prioriteit.

Logo Schepers-Lijnen
(Karin Duiker, © Etoile d’infinité, gebaseerd op een ‘passus’, een middeleeuws symbool voor onvergankelijkheid)

Er bestaan ongetwijfeld heel veel manieren om uw ouders te bedanken voor hun liefde en aanmoedigingen, maar op een dag beseft men dat de uitspraak van Dante Alighieri in Inferno bewaarheid wordt: 'Er is geen groter verdriet dan zich in kwade dagen te herinneren de tijden van geluk.'

Kunst is sinds de eerste beschavingen een manier om de herinnering aan geliefden of personen die men bewondert levendig te houden. Ook hun idealen, die bijdragen tot een betere wereld, dienen uiteraard bewaard te blijven.

Wij hebben dan ook beslist om in te gaan op de mogelijkheid geboden door de Koning Boudewijnstichting voor de oprichting van een permanent Fonds, dat we genoemd hebben naar onze ouders, Joseph Schepers (1922-1962) en Germaine Lijnen (1921-2015).

Afbeelding Joseph Schepers
Joseph Schepers
(Jozef Tysmans, © privéverzameling)
Foto Germaine Lijnen
Germaine Lijnen
(Malou Swinnen,© privéverzameling)